Attachment – przywiązanie

bowlby26 lutego 1907 r w Londynie urodził się John Bowlby, brytyjski psychiatra i psychoanalityk, twórca teorii przywiązania.

„Stwierdzenie, iż dziecko jest przywiązane do kogoś oznacza tyle, iż ma ono silną skłonność do poszukiwania bliskości i kontaktu z tą konkretną osobą, zwłaszcza w pewnych szczególnych sytuacjach: gdy jest przestraszone, zmęczone lub chore. Skłonność do takiego zachowania jest atrybutem dziecka, atrybutem, który zmienia się bardzo powoli w miarę upływającego czasu i na który nie oddziałuje w żaden sposób aktualna sytuacja”

„Pierwszy ludzki związek w jakim uczestniczy dziecko jest kamieniem węgielnym jego osobowości”

„Rola terapeuty jest analogiczna do roli matki zapewniającej dziecku bezpieczna bazę, z której może ono eksplorować świat”

„Jak działa mechanizm przywiązania” artykuł Teresy Jadczak-Szumiło w Zwierciadle

Opublikowano bez kategorii | Dodaj komentarz

Ten los na loterii kosztuje 18 zł 45 gr tygodniowo!

Dostałam e-mail:

Serdecznie gratulujemy Od: Marta z Twoj-voucher –
przesłane przez Pocztę o2

Witaj
Twój adres ……..@tlen.pl został wybrany.
Odpowiedz teraz na 5 krótkich pytań.
W ramach podziękowań, dajemy Ci szansę na otrzymanie
bonu zakupowego o wartości 2000 złotych na zakupy w:
TESCO, ALMA lub 2000 zt.
Kliknij TUTAJ
Pozdrawiam serdecznie,
Eliza z Zespołu Ekskluzywne Ankiety
——————————————————
List przekazany przez Grupę Wirtualna Polska Sp. z o.o.
na zlecenie firmy:Planet 49 GmbH, Oberliederbacher Weg
25, DE 65843 Sulzbach/Ts., Niemcy

List został wysłany zgodnie z regulaminami kont
pocztowych Grupy Wirtualna Polska Sp. z o.o..
—————————————————–

Tesco, Alma, Wirtualna Polska, poczta o2 – nazwy znane mi, budzące zaufanie, więc klikam TUTAJ i odpowiadam na pytanie 1 z 3:
Jesteś kobietą czy mężczyzną?
Ośmielona banalnością pytania idę  dalej. Pytanie 2 z 3:
Ile masz lat?
18-29    30-39   40-49   50+
Też łatwe. Pytanie 3 z 3:
Który bon zakupowy najbardziej chcesz wygrać?
TESCO   ALMA    2000zł    Inny
Czyż nie jestem genialna? Odpowiedziałam na wszystkie 3 pytania! Szkoda rezygnować, zwłaszcza, że otrzymuję informację:
„Gratulacje, zostałeś zakwalifikowany
Zostaniesz przekierowany do strony z nagrodami… „,
a moim oczom ukazuje się taki oto obrazek:

1

Na dole strony czytam:
„Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa w promocji mija z dniem 31.12.2015 o godzinie 24:00. Przeprowadzenie promocji przez firmę PLANET49 GmbH jest gwarantowane. Tesco, Alma nie sponsorują, ani nie są związani z Planet49 GmbH lub tym serwisem.
Nie są związane……. Jak to? Te nazwy pojawiały się na każdej stronie…… No trudno……Jakoś to przeżyję. Wybieram  2000 zł i otwiera się strona z formularzem: Imię, Nazwisko, e-mail, data urodzenia. Przed potwierdzeniem czytam bardzo dokładnie Regulamin.
2Potwierdzam. Kolejny etap: „Na jaki adres mamy wysłać możliwą nagrodę?”. Ulica, Nr domu, Nr mieszk, Kod Pocztowy, Miejscowość, Tel.Komórkowy.
2
W napisanej małym drukiem informacji ważne jest to, że to, co zaznaczyłam czerwonym kolorem, a co łatwo przeoczyć dotarłszy aż tu, z perspektywą łatwego zysku:
„Promocja rozpoczyna się 12-09-2014 i zakończy się 31-03-2015. Usługa jest usługą opartą o mechanizm subskrypcji, polegający na cyklicznym wysyłaniu przez usługodawcę wiadomości sms do użytkownika usługi oraz kończącą się konkursem o charakterze wiedzowym (wygrywa odpowiedź oceniona jako najciekawsza). Usługa jest dostępna dla właścicieli telefonów komórkowych posiadających aktywną kartę SIM w jeden z sieci operatorów P4 Sp. z o.o. (Play), PTK Centertel Sp. z o.o. (Orange), PTC S.A. (T-mobile) oraz Polkomtel Sp. z o.o. (Plus). Aby zamówić usługę należy postępować zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na kolejnych podstronach internetowych serwisu usługi, w tym wpisać otrzymany kod PIN. Zamówienie usługi następuje z chwilą wpisania kodu PIN do formularza. Przed zamówieniem usługi należy zapoznać się z regulaminem usługi. Zamawiając usługę Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią regulaminu usługi oraz wyraża zgodę na jego treść. W ramach usługi Użytkownik otrzyma, za pośrednictwem wiadomości sms, linki WAP-owe umożliwiające pobranie produktów multimedialnych w postaci gier, tapet, dzwonków muzycznych, kawałów oraz zwiastunów filmowych. Użytkownik usługi jest obciążany kosztem wysłania przez usługodawcę każdej wiadomości sms. Koszt wysłania jednej wiadomości sms wynosi 5,- (pięć złotych netto) /6,15 (sześć złotych i piętnaście groszy) brutto i jest dopisywany do rachunku telefonicznego Użytkownika. Użytkownik otrzymuje 3 (trzy) wiadomości sms tygodniowo (w środę, piątek i niedzielę o godzinie 18:00). Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi wysyłając wiadomość SMS o treści „STOP TOP” na numer 60516 (wysłanie wiadomości jest dla użytkownika bezpłatne). Wszelkie inne koszty połączeń telekomunikacyjnych (np. opłaty za transfer) są zgodne ze taryfą operatora Użytkownika. Usługodawcą jest Artiq Mobile B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ul. Stadhouderskade 85, 1073 AT, nr rejestru handlowego 34202967, numer VAT NL8129.06.810.B01. Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-mailem (info.pl@yuppipuppy.com) lub telefonicznie (008001124515). Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie jest Mobiltek S.A. „
6 zł 15 gr razy 3 to w sumie 18zł 45 gr
Ten los na loterii kosztuje 18 zł 45 gr tygodniowo!
Rezygnuję.
 PS
e- mail otrzymałam od Marty z Twoj-voucher, podpisała go Eliza  z Zespołu Ekskluzywne Ankiety, a po rejestracji napisała do mnie Alicja, a podpisał się  Zespół Darmowe-zakupy. Dają mi szanse na zakupy w Tesco, Almie lub 200zt. Ciekawe co to jest „zt”?
Opublikowano bez kategorii | Dodaj komentarz

Prawowitość rodzicielska

„Według nowego badania przeprowadzonego przez uczonych z Uniwersytetu w New Hampshire, dzieci rodziców autorytarnych, których styl wychowywania dzieci można podsumować w powiedzeniu: „Będzie tak, jak ja chcę, albo do widzenia”, z większym prawdopodobieństwem wyjdą na ludzi nie odnoszących się z szacunkiem do otoczenia, a nawet młodocianych przestępców, nie uznających prawowitości władzy rodziców nad sobą, niż dzieci rodziców, którzy wsłuchują się w swoje dzieci i zdobywają ich szacunek i zaufanie.”

(http://www.psychologia.edu.pl/obserwatorium-psychologiczne/1355-dzieci-rodzicow-kontrolujacych-czesciej-dokonuja-czynow-przestepczych.html)

Istnieją trzy style wychowania, które przekładają się również na style rozwiązywania konfliktów przez rodziców. Styl autorytarny to narzucenie surowych zasad i wysokich wymagań na zasadzie „tak ma być i bez dyskusji”, ścisła kontrola zachowań i postaw dziecka, brak miejsca na wsłuchanie się w jego potrzeby i punkt widzenia. Reakcją na styl autorytarny będzie bunt, złość, lęk, poczucie niższości. Polecenia będą wykonywane niedbale i z niechęcią, i mimo że być może w konkretnej sprawie bunt zostanie przełamany, to konflikt wciąż będzie istniał, a nawet narastał – wraz z gromadzeniem się żalu i złości.

Przeciwny do autorytarnego jest styl permisywny. Wychowywanie w  tym stylu to pozwalanie na wszystko przy bardzo niewielkich wymaganiach.

Pomiędzy tymi skrajnościami można umieścić trzeci styl – najbardziej pożądany – jest to styl autorytatywny. Rodzic autorytatywny, w przeciwieństwie do autorytarnego jest ciepły i reaguje na potrzeby dziecka. W przeciwieństwie z kolei do permisywnego – kontroluje, wymaga i stawia granice.

Dlaczego styl autorytatywny jest bardziej skuteczny niż inne? Wydaje się, że znaczącym czynnikiem jest to, co można określić jako „prawowitość rodzicielska”. O prawowitości rodzicielskiej mówimy, kiedy dziecko uznaje swojego rodzica za „prawowitego opiekuna mającego autorytet”. Rodzice autorytarni poprzez narzucanie nastolatkom swojego zdania i reguł nie podlegających dyskusji, poprzez zamknięcie się na ich potrzeby i uczucia osiągają odwrotny do zamierzonego skutek. Dzieci takich rodziców będą rzadziej przestrzegać reguł oraz opierać się uznaniu autorytetu swojego rodzica. Natomiast dzieci permisywnych rodziców są przyzwyczajone do ciągłych ustępstw, nie tolerują sprzeciwu, nie liczą się z potrzebami i uczuciami innych. Są również mało samodzielne oraz mają słabą umiejętność samokontroli.

Wreszcie rodzice autorytatywni – w przeciwieństwie do autorytarnych – zdolni są do obustronnej komunikacji, czyli zarówno do wyrażenia swoich oczekiwań, uczuć i potrzeb, jak i wysłuchania i uwzględnienia oczekiwań, uczuć i potrzeb dzieci. Nie pozostawiają jednak dzieci samych sobie pozwalając im na wszystko oraz pilnują wyznaczonych granic. Dzieci takich rodziców łatwiej uznają ich władzę i autorytet, są bardziej samodzielne, mają zaufanie do samych siebie, są zdolne do samokontroli, uwzględniają potrzeby innych ludzi.

 

 

 

10942745_396097267231724_1996251411414886066_n

 

„Dzieci nie będą buntować się przeciw autorytetowi rodziców, lecz przeciw rodzicom bez autorytetu”.

Waldemar Łysiak

Opublikowano P, psychologia, rodzice-dzieci | Dodaj komentarz

Myślę, więc nie ślę

Niedawno zrobiło się głośno o kampanii Fundacji Dzieci Niczyje na temat sekstingu. O samym zjawisku, jak i o kampanii można przeczytać na stronie FDN (http://fdn.pl/mysle-wiec-nie-sle-ruszyl-nowa-kampania-fdn-nt-sekstingu,  http://fdn.pl/o-zjawisku-sekstinguhttp://seksting.fdn.pl/), powiem więc tylko w skrócie, jako że pewnie nie wszystkim ten termin jest znany, że chodzi o zamieszczanie w sieci lub wysyłanie przez młodzież swoich nagich lub prawie nagich zdjęć.

Oto plakat kampanii:

2ffa91bfbd568434aa97f3d13a5bed97

 

Spot:

 

I film:

Kampania wywołała spore kontrowersje, wśród zarzutów wobec niej jest m.in. to, że zamiast do sprawców przemocy jest skierowana do ofiar, czyli jakoby utrwala negatywne stereotypy, np. taki, że ofiara „sama jest sobie winna”. To, że przecież nic złego nie robi dziewczyna wysyłając komuś swoje zdjęcie w zaufaniu, a myśleć powinien ten, kto otrzymuje zdjęcie – by nie zrobić czegoś, co tą osobę skrzywdzi.

Mam wrażenie, że albo jest to jedno wielkie nieporozumienie, albo niektórzy nastawieni są tylko na doszukiwanie się cudzych błędów wszędzie, gdzie popadnie…

Poniżej dwa głosy w tej sprawie, które mnie przekonują, polecam lekturę, a na zachętę fragment jednego z nich:

„Czy informując nastolatkę, że wchodząc po zmroku w ciemną ulicę może zostać skrzywdzona, a nawet zgwałcona, przekazuję jej krzywdzący stereotyp? Czy ograniczam w ten sposób jej prawo do wyrażania siebie i wolności? A może utrwalam seksistowski stereotyp, że kobieta jest słabsza i sobie nie poradzi? Nie zawsze moje drogie Panie chodzi o walkę płci i spór o to kto jest silniejszy, ale o REALNE zagrożenie.

To samo dotyczy wysyłania swoich nagich zdjęć. W dzisiejszej dobie przepływu informacji tracimy kontrolę nad tym co publikujemy w sieci z momentem jednego kliknięcia. Bezpowrotnie.”

http://wyborcza.pl/1,75968,17411931,Krytykowaliscie_kampanie_na_temat_sekstingu__No_to.html

http://rozmowyoseksie.pl/?p=939

Opublikowano P, seksualność | Dodaj komentarz

Niepełnosprawność

„Czy nasze społeczeństwo jest aż tak nieuświadomione, że wielu ludziom niepełnosprawność kojarzy się wyłącznie z osobami głęboko zaburzonymi, leżącymi, bez kontaktu, wymagającymi pomocy w tak podstawowych czynnościach, jak jedzenie czy oddychanie? A może takie poglądy ma tylko garstka pryszczatych nastolatków, którym nie chce się odrabiać lekcji, więc masowo „hejtują” w internecie kogo popadnie. Byłoby miło tak myśleć, ale…

Z podobnymi opiniami można spotkać się w codziennym życiu. Wypowiadają je urzędnicy, nauczyciele, sąsiedzi, znajomi, członkowie rodziny…”

Artykuł, z którego pochodzi cytat:

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/246132

niepelnosprawnosc-nie-jest-rownoznaczna-z-niezdolnoscia

Gdybyś miał podać skojarzenia do słowa „niepełnosprawny”, jakie wymieniłbyś słowa?

Opublikowano P | 1 komentarz

Żaden normalny pies nie ukąsi przedstawicielki swego gatunku. Konrad Lorenz

„Szczególnie przyjemną i miłą cechą nie opisywanego tutaj, lecz od czasu praojców wyrytego na dziedzicznych runach centralnego systemu nerwowego psiego prawa jest rycerskość wobec suk i szczeniąt. Żaden normalny pies nie ukąsi przedstawicielki swego gatunku; suka jest bezwarunkowo tabu i wobec psa może sobie na wszystko pozwolić: wolno jej go uszczypnąć, potarmosić, a nawet dotkliwie ugryźć. Pies nie ma innych środków zaradczych aniżeli okazać pokorę  wspomnianym „wyrazem uprzejmości” i spróbować obrócić w zabawę atak rozzłoszczonej białogłowy. Jedynej pozostałej możliwości, to jest po prostu ucieczki, wzbrania męska godność, gdyż właśnie wobec suki pies bardzo dba o „zachowanie twarzy”

Konrad Lorenz, I tak człowiek trafił na psa

2. miejsce w kategorii "Wiadomości ogólne - zdjęcie pojedyncze"  "Ope¬ra¬cja Mare No¬strum - łódź z uchodź¬ca¬mi ura¬to¬wa¬na przez włską straż przy¬brzeż¬ną, 7.06.2014 r."  Mas¬si¬mo Se¬sti¬ni, Wło¬chy  „Operacja Mare Nostrum – łódź z uchodźcami uratowana przez włoską straż przybrzeżną, 7.06.2014 r.” Zdjęcie wykonane przez pana Massimo Sestini zdobyło drugie miejsce w konkursie World Press Photo w kategorii „Wiadomości ogólne – zdjęcie pojedyncze”. Patrzę na ten tłum ludzi w drodze do lepszego świat i myślę o sytuacji z poznańskiego tramwaju. Kobieta zostaje wyrzucona przez młodego mężczyznę, wyrzucona to znaczy schwytana za ubranie, wywleczona z tramwaju i położona na chodniku, jak jedna z jej paczek. Nic nie usprawiedliwia takiej brutalności!

Opublikowano bez kategorii | Dodaj komentarz

K11146

Do jutra, do godziny 12:00 możesz na mnie zagłosować. Wyślij SMS na numer 7122, w treści podając K11146. Pamiętaj, aby nie wstawiać w treść SMS-a spacji!

Środki pozyskane z głosowania SMS, zostaną przeznaczone na rzecz Fundacji Dzieci Niczyje

Koszt SMS-a wynosi 1,23

Obrazek | Opublikowano by | Dodaj komentarz